Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

Ukraina

Wolontariat na Ukrainie

Wyjazd w lecie 2017 jest organizowany! Zapraszamy – nabór trwa!

Studencki wolontariat na Ukrainie

Co to jest?

 praca przy polskich parafiach na Ukrainie, głównie na Podolu

 nauka języka polskiego i zabawa

 praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Dla kogo?

 dla studentów

 absolwentów

 młodzieży pracującej

Kiedy?

 lipiec lub sierpień 2017

 uczestnicy sami wybierają termin wyjazdu

Warto wiedzieć!

 studenci zostają wyposażeni we wszelkie potrzebne materiały

 znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego nie jest konieczna

 w każdej parafii pracuje dwójka studentów

 uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie (na

plebanii lub u rodziny)

 wszyscy wyjeżdżający zostają ubezpieczeni

 do wyjazdu konieczny jest ważny paszport

 koszty podróży są częściowo refundowane

Wspierają nas i cenią!

 Spiritus movens i motorem akcji jest Helena Krzemińska, lwowianka,

która od dwudziestu lat współorganizuje podobne wyjazdy edukacyjne

studentów z wielu miast Polski.

 Cenią nas Polacy, do których od lat jeździmy, a także prezes Federacji

Organizacji Polskich na Ukrainie, Emilia Chmielowa.

Katarzyna Błaszkowska

 

Kontakt (Katarzyna Błaszkowska): mail
tel. 601 472 093