Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

DA Rostock

Kontakty z Duszpasterstwem Akademickim w Rostocku

Nasze kontakty z katolickim Duszpasterstwem Akademickim w Rostocku rozpoczęły się na początku lat dziewięćdziesiątych, przybierając w ciągu minionych lat rozmaite formy. Staliśmy się dla siebie duszpasterstwami partnerskimi.
Obecnie kontakty polegają na corocznych odwiedzinach. Jedziemy do Niemiec w październiku a grupa z Rostocku przyjeżdża do nas w marcu.
Spotkania są okazją do wzajemnego zapoznania się. Niejednokrotnie zdarza się, że tę wzajemną znajomość podtrzymujemy indywidualnie – czy to przez korespondencję, czy też przez dalsze, prywatne już wizyty.

Rostock w Gdańsku

Gdańsk w Rostocku