Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

Wspólnota akademicka fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

O Fundacji
Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.

Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast.

Obecnie programem stypendialnym objętych jest  2500 stypendystów. Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i językowe.

(na podstawie http://www.dzielo.pl/strona/3/historia)

Spotkania formacyjne Wspólnoty Akademickiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – terminy:

DATA GODZINA MIEJSCE

8.10.2016    10.00 – 17.00 salka DA

9.10.2016    7.00 – 19.30 Wyznaczone miejsca

17.11.2016  18.00 kaplica + salka DA

17.12.2016  10.00 – 14.00 kaplica + salka DA

10.01.2017  18.00 kaplica + salka DA

23.02.2017  18.00 kaplica + salka DA

3.03.2017    19.45 kościół NSJ (prowadzenie Drogi Krzyżowej)

3.03.2017    18.00 kaplica + salka DA

17-19.03.2017 lub 24 – 26.03.2017 Sobieszewo – rekolekcje

9.04.2017     Katedra Oliwska

20.04.2017   18.00 kaplica + salka DA

16.05.2017   18.00 kaplica + salka DA

3/4.06.17     Od 20.00 Bazylika św. Mikołaja, Bazylika Mariacka – czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

10.06.2017   18.00 kaplica + salka DA