Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

Lectio Divina

Spotkania opierają się na pięciu krokach formacyjnych zaczerpniętych z dynamiki lectio divina: lectio (czytanie), meditatio (rozważanie), oratio (modlitwa), contemplatio (kontemplacja) i collatio (dzielenie). Wyznaczają one drogę modlitwy Słowem, przeżywanej w warunkach codzienności. Na spotkaniach staramy się kierować zasadą: „Od osobistego doświadczenia Słowa, do dzielenia się Nim we wspólnocie”. Pierwsze cztery kroki każdy podejmuje indywidualnie, natomiast piąty krok przeżywany jest we wspólnocie – na spotkaniu.