Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

Grupa Mężczyzn

Czwartkowe wieczory poświęcamy męskości.

W niewielkich grupach, wyłącznie męskich, rozmawiamy o tym, co dla nas znaczy być Mężczyzną i jakimi i Mężczyznami chciałby widzieć nas Pan Bóg. Regularne spotkania sprzyjają także poznaniu drugiego człowieka i zbudowaniu z nim relacji. W odkrywaniu męskich Serc pomagają nam materiały formacyjne, które poruszają najważniejsze dla  Niego kwestie.