Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

Caritas akademicka

Akademickie Koło Caritas zostało powołane 1 października 2006 roku. Grupa charytatywna działająca w ramach tego Koła w każdy wtorek roku akademickiego przygotowuje kanapki i gorące napoje dla osób bezdomnych, najuboższych i najbardziej potrzebujących.

W ramach Akademickiego Koła Caritas istnieje także możliwość podjęcia pomocy osobom starszym w parafii oraz zaangażowania się w działalność wolontariacką w Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego.