Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

Nocne Czuwanie 15/16.06.2018

NANsy 2