Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

Zaproszenie na rekolekcje „BłogosławiONA, wezwana do wolności”