Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Gdańsk Wrzeszcz - DA „Na Czarnej"

„BłogosławiONA” – relacja

27 maja odbyły się rekolekcje „BłogosławiONA” dla kobiet studiujących i młodych absolwentek.
Dzięki konferencji s. Mariam z Karmelu Dzieciątka Jezus uczestniczki mogły się dowiedzieć, że kobiecość to obecność, która wyraża się w miłości na trzy sposoby: bycie córką, matką i oblubienicą. Kolejnymi punktami dnia była Eucharystia, Nabożeństwo Majowe oraz obiad.
Kwestie związane z wartością kobiety oraz uczuciami zostały wzięte na warsztat przez Monikę Bury (facebook.pl/dobrekroki). Wyjaśniła nam jak czasami trudno opisać własne emocje i przeżycia.
Dzielenie Słowem Bożym opierało się na fragmencie Ewangelii o Samarytance. Wprowadzenie s. Mariam rzuciło nowe światło na te wyjątkowe spotkanie Jezusa z kobietą.
Rekolekcje zakończyły się podwieczorkiem.